Sư tôn cầu buông tha / Văn án

Văn án
Vừa xuyên qua đã thiếu chút nữa bị người nấu ăn, cao lãnh Pháo ca An Mộ Thương cảm thấy phương thức mình xuyên qua dường như không đúng.Tư thế được cứu cũng kỳ quái, tư thế bái sư càng không đúng, cho nên mới ma xui quỷ khiến đi thích thượng sư tôn-người so với hắn càng cao lãnh hơn lại đối với hắn các loại ức hiếp, ở thời điếm hắn cảm thấy các loại thầm mến luyến không có kết quả, không nghĩ qua là sư tôn hắn lại đem hắn cấp ngủ.

Loại thời điểm này hắn lại có thể làm chính là xoay người bỏ chạy, nhưng là… sư tôn hắn lại lừa khiến hắn tự chui đầu vào lưới!

QAQ sư tôn,ngươi muốn cái gì cũng đều cho ngươi được hay không, cầu buông tha~

Ps: đây là câu chuyện thầm mến của Pháo ca ‘không may’ xuyên qua, thực chất là; cao lãnh phúc hắc công x doppi thụ, công sẽ xuất hiện thuộc tính ngạo kiều thỉnh chú ý

Nội dung: hệ thống tiên hiệp tu chân

Nhân vật chính: An Mộ Thương x Hoa Tuế

Phối hợp diễn:Ân Tư Vũ,Úc Trạch, Ôn Hải , Trọng Ngọ

Thể loại: Kiếm Tam hệ thống, sư đồ luyến